Hệ thống EasyChair

Quý vị thân mến,

Đến thời điểm này, tất cả các bài báo tóm tắt được Ban Tổ chức chấp nhận đã được gởi đến từng tác giả. Từ thời gian này đến hết ngày 15/08/2017, Quý vị có thể gởi bài báo toàn văn cho chúng tôi qua hệ thống trực tuyến EasyChair. Phương thức gởi giống như quý vị đã gởi bài báo tóm tắt.

Quý vị vui lòng truy cập vào hệ thống Nộp báo cáo toàn văn trực tuyến để gởi bài về cho chúng tôi. Hệ thống này sẽ được kích hoạt vào ngày 10/07/2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*