Kỷ yếu hội nghị ECSS 2017

Kỷ yếu hội nghị ECSS 2017 được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, có chỉ số ISBN.

Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) của kỷ yếu hội nghị ECSS 2017 dao động từ 0,1 đến 0,5 tùy từng hội đồng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*