Giới thiệu về Đơn vị Tổ chức

Hội nghị quốc tế lần thứ 3 “Nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi – ECSS 2017 ” được tổ chức bởi Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nihon, Nhật Bản.

1- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1430/ Đ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2011.

Trường có hơn 8.500 sinh viên ở ba bậc: Cao học, Cử nhân, Cao đẳng hệ vừa học vừa làm với hơn 300 giảng viên.

Trụ sở chính là 236B, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và chi nhánh là phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo bao gồm nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên có năng lực và kinh nghiệm về giảng dạy cũng như nghiên cứu về quản lý tài nguyên biển như: Động lực học cửa sông và ven biển; Biến đổi hình thái cửa sông ven biển; Vận chuyển bùn cát và bảo vệ bờ biển; Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển; Quản lý tổng hợp đới bờ.

Website: http://www.hcmunre.edu.vn

Website: http://biendao.hcmunre.edu.vn

2. Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với các mục tiêu tổng quát là nghiên cứu về khoa học và công nghệ tính toán, thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước, kết hợp đào tạo sau đại học, xây dựng đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực tính toán ngang tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý Nhà nước, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 115/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và khoa học Công nghệ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Viện được đầu tư cơ sở vật chất ban đầu để hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp và được xem xét bổ sung thêm hàng năm từ nguồn thu và nguồn đầu tư theo quy định. Viện được thực hiện những hoạt động nghiên cứu, tổ chức thông tin, tư vấn, sản xuất thực nghiệm, dịch vụ khoa học – công nghệ có thu theo quy định của Nhà nước.

Website: http://icst.org.vn

3- Trường Đại học Nihon

Đại học Nihon, bắt nguồn từ Trường Luật Nihon, được thành lập vào năm 1889. Kể từ khi thành lập, trường đại học đã giữ vị trí hàng đầu trong việc đào tạo và nghiên cứu đại học với tầm nhìn toàn cầu và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Đại học Nihon là một trường đại học hấp dẫn với nhiều lĩnh vực nghiên cứu, Đại học Nihon đã tham gia không chỉ trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, mà còn trong chăm sóc sức khoẻ, giáo dục suốt đời và nhiều hoạt động khác góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Website: http://www.nihon-u.ac.jp