Địa điểm Tổ chức Hội nghị ECSS 2017

KHÁCH SẠN VICTORY

Địa chỉ: 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-83-9 304 989     Fax: 84-83-9 303 604
Đặt phòng: ĐT: 84-83-9 304 989
Email: booking@victoryhotel.com.vn
Website: victoryhotel.com.vn

Các khách sạn lân cận khu diễn ra hội nghị ECSS 2017

1- Khách sạn Saigon Star  (3 sao) 

204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  +84 8-3930-6290  or +84 8-3930-6300 Email: saigonstarhotel@hcm.vnn.vn or sales@saigonstarhotel.com.vn
Website: http://saigonstarhotel.com.vn/vi/trang-chu/

2- Khách sạn Âu Lạc (3 sao) 

90 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 08-54041198       Fax: 08-54041203
E-mail: aulachotel1@aulachotel.net
Website: http://www.aulachotel.net/

3- Khách sạn White Lion (3 sao) 

5C Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (84-8) 62 66 78 78 / 0984 50 18 18
Email: info@whitelionhotel.com.vn
Website: www.whitelionhotel.com.vn

4- Khách sạn New Pacific (4 Sao)

9 – 11 Kỳ Đồng, Phường 9,  Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (84-8) 3526 1788       Fax: 08.35264428
Email : hotel@newpacific.vn
Website: www.newpacific.vn

5- Khách sạn Sonnet Saigon (3 Sao)

14 Trương Định, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 8 3930 1999    Fax: +84 8 3932 5555
Email: reservation.online@sonnetsaigonhotel.com
Website: http://sonnetsaigonhotel.com/