Thông tin về bài tóm tắt

Hạn cuối nộp báo cáo tóm tắt là ngày 30 tháng 6 năm 2017

Báo cáo tóm tắt cần rà soát tất cả các lỗi đánh máy trước khi nộp. Để nộp tóm tắt,  tác giả cần thực hiện các bước sau:

Tất cả các bài tóm tắt sẽ được Hội đồng Khoa học xem xét và được phân chia cho buổi trình bày, hội thảo hoặc poster.

Hướng dn gi báo cáo Tóm tt

Bước 1: Viết tóm tắt theo định dạng (bên dưới).

Bước 2: Đọc các yêu cầu chung (dưới đây) trước khi nộp báo cáo tóm tắt.

Bước 3: Tải xuống Mu Bài viết Tóm Tt và làm theo hướng dẫn. Lưu vào máy tính của bạn dưới dạng tài liệu .doc hoặc .docx. Xin lưu ý: Tóm tắt không được vượt quá 200 từ.

Bước 4: Gửi bản tóm tắt thông qua hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến.  Các tóm tắt gửi qua email sẽ không được chấp nhận.

Định dng Tóm tt

 • Tóm tắt không được vượt quá 200 từ.
 • Kiểu chữ  Times New Roman 11pt.
 • Sử dụng khoảng cách dòng đơn.
 • Cần rà soát lỗi đánh máy trong báo cáo tóm tắt
 • Các chữ viết tắt chỉ có thể được sử dụng cho các thuật ngữ thông dụng. Nếu không, bất kỳ chữ viết tắt nào cũng phải được đưa ra trong dấu ngoặc đơn.
 • Xem thêm chi tiết xem tệp đính kèm

Các chính sách và yêu cầu chung

 • Báo cáo tóm tắt phải chưa từng được công bố
 • Trong báo cáo tóm tắt cần trình bày đầy đủ thông tin. Kết quả nghiên cứu cần được trình bày súc tích trong tóm tắt.
 • Tóm tắt đạt yêu cầu sẽ được thông báo đến từng tác giả của bài báo
 • Tác giả chính cần đăng ký tham gia hội thảo để phục vụ cho việc sắp xếp thuyết trình trong hội thảo. Hạn chót để tác giả chính đăng ký là ngày 15 tháng 10 năm 2017.
 • Tất cả các bài tóm tắt phải được nộp thông qua hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến.
 • Nếu tác giả không thể gửi thông qua hệ thống trực tuyến này, xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức qua email thoa.ltk@hcmunre.edu.vn hoặc điện thoại +84 936854385 để biết thêm thông tin.

Lưu ý, hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến sẽ ngưng hoạt động sau ngày 30/06/2017.

Thông báo chấp nhn bài viết tóm t

Tác giả sẽ nhận được email phản hồi về tình trạng bài viết tóm tắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.