Thông tin về bài tóm tắt

Hạn nộp báo cáo tóm tắt đã hết !

Vui lòng liên hệ Ban thư ký hội nghị để biết thêm thông tin.

Hướng dn gi báo cáo Tóm tt

Bước 1: Viết tóm tắt theo định dạng (bên dưới).

Bước 2: Đọc các yêu cầu chung (dưới đây) trước khi nộp báo cáo tóm tắt.

Bước 3: Tải xuống Mẫu Bài viết Tóm Tắt và làm theo hướng dẫn. Lưu vào máy tính của Quý vị dưới dạng tài liệu .doc hoặc .docx. Xin lưu ý: Tóm tắt không được vượt quá 200 từ.

Bước 4: Gửi bản tóm tắt thông qua hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến.  Các tóm tắt gửi qua email sẽ không được chấp nhận.

Định dng Tóm tt

 • Tóm tắt không được vượt quá 200 từ.
 • Kiểu chữ  Times New Roman 11pt.
 • Sử dụng khoảng cách dòng đơn.
 • Cần rà soát lỗi đánh máy trong báo cáo tóm tắt
 • Các chữ viết tắt chỉ có thể được sử dụng cho các thuật ngữ thông dụng. Nếu không, bất kỳ chữ viết tắt nào cũng phải được đưa ra trong dấu ngoặc đơn.
 • Chi tiết xem tệp đính kèm

Các chính sách và yêu cầu chung

 • Báo cáo tóm tắt chưa từng được công bố khoa học.
 • Trong báo cáo tóm tắt cần trình bày đầy đủ thông tin. Kết quả nghiên cứu cần được trình bày ngắn gọn, súc tích trong tóm tắt.
 • Tóm tắt đạt yêu cầu sẽ được thông báo đến từng tác giả của bài báo
 • Tác giả chính cần đăng ký tham gia hội nghị để phục vụ cho việc sắp xếp thuyết trình trong hội nghị. Hạn chót để tác giả chính đăng ký là ngày 15 tháng 10 năm 2017.
 • Tất cả các bài tóm tắt phải được nộp thông qua hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến.
 • Nếu tác giả không thể gửi thông qua hệ thống trực tuyến, xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức qua email thoa.ltk@hcmunre.edu.vn hoặc điện thoại +84 936854385 để biết thêm thông tin.

Lưu ý, hệ thống Nộp bài tóm tắt trc tuyến sẽ ngưng hoạt động sau ngày 15/07/2017.

Thông báo chấp nhn bài viết tóm t

Tác giả sẽ nhận được email phản hồi về tình trạng bài viết tóm tắt lần 1  vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Tác giả sẽ nhận được email phản hồi về tình trạng bài viết tóm tắt lần 2  vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.