Đăng ký

1- Hướng dẫn đăng ký tham dự

Nếu qúy vị chỉ  tham dự hội nghị không đăng bài kỷ yếu, mua kỷ yếu hội nghị … vui lòng hoàn thành khâu đăng ký tham dự tại đây.

Tất cả cá nhân, nhóm tác giả viết bài cho hội nghị ECSS 2017 cần hoàn thành khâu Thanh toán tham dự hội nghị và xác nhận đăng ký trực tuyến.

Bước 1: Để xác nhận đăng ký tham dự trực tuyến, Quý đại biểu cần hoàn tất bước Thanh toán tham dự hội nghị

Bước 2: Chuẩn bị bảng kê thanh toán đăng ký (bank statement) dưới dạng pdf, .doc, docx, jpg, jpeg, png để xác minh thanh toán chuyển khoản.

Bước 3: Vào hệ thống xác nhận đăng ký tham dự trực tuyến để hoàn tất việc xác nhận đăng ký tham dự.

Nếu quý vị đã đăng ký tham dự và muốn thay đổi thông tin đã đăng ký, vui lòng nhấp vào Hộp thay đổi thông tin đăng ký

2- Phí đăng ký hội nghị ECSS 2017

2.1- Gói đăng ký 1 ngày hội nghị

Đối tượng tham dự

Mức phí

Tác giả chính/ Báo cáo viên

 • 400.000 VNĐ/người (1 bài)
 • 800.000 VNĐ (2 bài)
 • Miễn phí  tham dự (vui lòng đăng ký trực tuyến)
 • 1 bài in kỷ yếu hội nghị 400.000 VNĐ
 • 2 bài in kỷ yếu hội nghị 800.000 VNĐ

Tác giả phụ/ Người tham dự/người làm poster

 • 200.000 VNĐ/người
 • Miễn phí  tham dự (vui lòng đăng ký trực tuyến)
 • 1 kỷ yếu hội nghị 200.000 VNĐ/ quyển

2.2- Gói đăng ký toàn bộ hội nghị

Đối tượng tham dự

Mức phí

Tác giả chính/ Báo cáo viên

 • 3.900.000 VNĐ (1 bài)
 • 4.300.000 VNĐ (2 bài)
 • Miễn phí tham dự (vui lòng đăng ký trực tuyến)
 • 1 bài in kỷ yếu hội nghị 400.000 VNĐ
 • 2 bài in kỷ yếu hội nghị 800.000 VNĐ
 • Tham quan Phan Thiết 3.500.000 VNĐ

Tác giả phụ/ Người tham dự/người làm poster

 • 3.700.000 VNĐ/người
 • Miễn phí tham dự (vui lòng đăng ký trực tuyến)
 • 1 kỷ yếu hội nghị 200.000 VNĐ/ quyển
 • Tham quan Phan Thiết 3.500.000 VNĐ

**Phí  tham quan Phan Thiết sẽ được gởi lại quý vị nếu  số lượng tham gia dưới 20 người.

3- Trọn gói đăng ký

 • Tham dự vào tất cả các phần của hội nghị (báo cáo hội nghị, báo cáo treo)
 • Đón tiếp đại biểu
 • Tiệc trà giờ giải lao và ăn trưa
 • Hồ sơ hội nghị
 • Quyển kỷ yếu hội nghị ECSS 2017.

** Nếu quý vị cần thư mời cho việc xin phép cơ quan tham dự hội nghị, vui lòng liên hệ với ban thư ký để lấy thư mời. Email  ttkim@hcmunre.edu.vn  (Cô Kim) hay ngtanh@hcmunre.edu.vn (Cô Trâm Anh)

4- Phương thức thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng

Tên ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank – Chi nhánh Bình Tây
Tên tài khoản (Tên người thụ hưởng) NGUYỄN TRÂM ANH
Số tài khoản (Mã IBAN) 025 100 109 1802
Nội dung chuyển Tên người tham gia-ECSS 2017
Số điện thoại  người nhận +84 (0) 902 888 375

*** Tất cả các khoản phí chuyển khoản từ ngân hàng sẽ do người tham dự hội nghị ECSS 2017 chi trả.

*** Sau khi chuyển khoản thành công, Quý vị vui lòng vào hệ thống xác nhận đăng ký tham dự trực tuyến để xác minh việc chuyển khoản.

*** Phí đăng ký tham quan Phan Thiết sẽ không được hoàn lại nếu người tham dự vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Xin vui lòng cung cấp minh chứng thông tin vắng mặt (giấy chứng nhận bác sỹ vì tình trạng sức khỏe). Phí in kỷ yếu hội thảo sẽ không được hoàn lại và sẽ được chuyển cho người đại diện trong nhóm tác giả nhận nếu tác giả chính không đến tham dự. Mọi thông tin vui lòng liên hệ ttkim@hcmunre.edu.vn hay ngtanh@hcmunre.edu.vn