Bài viết hoàn chỉnh

Hân hạnh chào đón tác giả đến với trang nộp bài viết hoàn chỉnh.

Hãy nhấp vào đường dẫn Nộp bài hoàn chỉnh trực tuyến để gởi bài đến chúng tôi.

Tác giả lưu ý: sau khi nộp xong bài viết toàn văn, hãy vào trang Đăng ký để hoàn tất các thủ tục gởi bài và tham dự hội nghị.