Nộp bài viết toàn văn trực tuyến

Hướng dẫn nộp báo cáo toàn văn

Tất cả các bài báo là các kết quả nghiên cứu ban đầu, chưa được công bố khoa học trước đó. Các bài báo cần trình bày theo định dạng chung của hội nghị. Các bước tiến hành một bài báo cáo toàn văn như sau:

  • Bước 1: Tải về Định dng báo cáo toàn văn. Mẫu này chứa tất cả các hướng dẫn cách thức trình bày báo cáo toàn văn cho hội nghị .
  • Bước 2: Định dạng bài viết theo mẫu mới tải được.
  • Bước 3: Lưu bài báo theo định dạng *.doc hoặc *.docx
  • Bước 4: Gửi báo cáo toàn văn lên hệ thống Nộp báo cáo toàn văn trực tuyến.