Xác nhận đăng ký tham dự trực tuyến

Hạn cuối xác nhận đăng ký tham dự trực tuyến: 15/10/2017 

Xác nhận đăng ký trực tuyến

    1- Thông tin người tham dự

  • 2- Chủ đề đại biểu quan tâm

  • 3- Phí hội nghị

  • 4- Thông tin chuyển khoản

 

Xác nhận thông tin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*